Laddar

Historia

Sturefors Bygdegård etablerades under 2014-2015 som ett utvecklingsprojekt för landsbygden finansierat av Leader Folkungaland.

Planerna började smidas redan under 2009 när Stureforsgården, som var föreningarnas gemensamma gård, byggdes om till förskola.

Inom Sturefors IF fanns planer på att bygga till en övervåning på klubbstugan och vid ett möte med Samarbetskommittén i oktober 2009 inbjöds övriga föreningar att vara med i detta. Representanter för Scouterna, Sturefors IF och Stureforsgillet åkte till Stjärnorp (som genomfört en stor ombyggnad) för att ta reda på hur de hade gått till väga och vilka bidrag som fanns att söka.

Sturefors IF:s ordförande och fastighetsansvarige uppvaktade Kurth Franzen på Kultur och Fritid som lovade stötta projektet även om det inte gick att utlova några stora belopp. Inspiration hämtades från Östergötlands fotbollsförbund som vid denna tid drev projektet Fotbollen som bygdutvecklare. En inventering om lokalbehovet genomfördes och på basis av denna gjordes en första ritning. Arkitektens idé var att bygganden skulle sektioneras med hjälp av vikväggar. Under 2010 skrinläggs emellertid planerna med hänvisning till att det skulle kräva för stora materiella och personella resurser.

Ett par år senare fick Sturefors IF en förfrågan från arbetskooperativet Hemmalaget som handlade om att bygga en ny lokal. Hemmalaget som skötte om badet och idrottsplatsen hade för dåliga lokaler och ville bygga något bättre. Frågan från Hemmalaget gjorde att planerna på en lokal dammades av och Sturefors IF gick in med en ansökan till Leader Folkungaland om stöd till projektet som fick heta Stureforslyftet. Folkungaland svarade positivt men krävde att en intresseförening skulle bildas och bli projektägare. Det resulterade i att en ny förening som kallades Bygdelaget bildades den 21 januari 2013. En reviderad ansökan skickades in och vann gillande hos finansiären. När strandskyddsdispens och bygglov var beviljade kunde byggnationen starta i januari 2014. Bygget pågick sedan under ett och ett halvt års tid. Förseningen berodde till stor del på att Hemmalaget och de organisationer som stod bakom hemmalaget backade ur samarbetet i mitten på 2014. Tack vare många ideella krafter kunde gården ändå färdigställas och tas i bruk efter sommaren 2015.

Från 2019 ändrades namnet från Bygdelaget till Sturefors Bygdegårdsförening.