Laddar

Regler när du hyr Bygdegården

Max antal personer: 70st

Bygdegården i Sturefors får endast hyras av person över 25 år. Denna person ska närvara under tiden aktiviteten sker i lokalen.

Hyresbeloppet betalas i samband med bokning.

Vid förhinder att nyttja hyrestillfället återbetalas hyresbeloppet, minus en avgift på 500 kr, fram till tre veckor innan. Efter tre veckor innan och fram till hyrestillfället återbetalas halva hyresbeloppet. En depositionsavgift på 3000:-  och uppåt betalas in samtidigt med hyresbeloppet. Denna återfås efter att lokalen har lämnats i gott skick.

Den person som står på kontraktet ska vara närvarande vid utlämning samt återlämning av nyckel. Vid båda tillfällena ska besiktning av lokalen ske tillsammans med hyresvärden. Om detta inte sker kan hyresgästen inte bestrida eventuella kostnader för uppkomna skador.

Vid kvällsaktivitet bereds tillgång till lokalen normalt från kl 18.00 till kl 12.00 dagen efter (lördag och söndag från kl 13), eller enligt överenskommelse beroende på andra inbokade aktiviteter.

Bygdegården disponerar endast en mindre del av gräsmattan runt huset. Vid önskemål att nyttja en större del av området eller dansbanan, var god kontakta Sturefors If.

Hyresgästen ansvarar för att dessa regler följs:

  • Det är inte tillåtet att häfta, spika eller tejpa på väggar och tak.
  • Djur får ej vistas i lokalen.
  • Rökning i lokalen och angränsande utrymmen är förbjudet. Rökning sker företrädesvis på entrésidan av huset.
  • Ansvarig hyresgäst svarar för lokalens skick samt gästernas uppförande i och utanför lokalen samt för att kringboende inte blir störda av oväsen eller nedskräpning.
  • Efter kl 24 hålls festen inomhus med stängda dörrar för att minska risken för att störa grannar!
  • Grillning på altanen är inte tillåten. Iaktta ett säkerhetsavstånd på minst 5 meter från huset. Ta hand om grillrester på ett, ur brandsäkerhetssynpunkt, säkert sätt.
  • Att ej blockera utrymningsvägar.

Skador och skadegörelse

Hyresgästen förbinder sig att informera bygdegårdens representant om eventuella skador på lokalen och dess inventarier. Vid eventuella skador är hyresgästen ersättningsskyldig för kostnaden för återställande av lokal och inventarier. Vid utebliven betalning skickas fakturan vidare till inkasso.

Städning

Lista över städrutiner finns i städrummet till höger om entrén samt bifogat i detta dokument. Vid otillräcklig städning utgår en avgift på minst 2000kr.
Lokalen skall lämnas välstädad. Egna sopor tas om hand av hyresgästen.

Personliga tillhörigheter

Bygdegården ansvarar ej för hyresgästens personliga tillhörigheter under uthyrningstiden. Ej heller för kvarglömda/lämnade tillhörigheter efter uthyrningstidens utgång.

Återlämning av nyckel

Återlämning av nyckel skall ske nästkommande dag eller enligt annan överenskommelse. Vid förlust av eller skada på nyckel debiteras 150:-.